Veilig en Gezond werken

Optima-curacaoVeilig en Gezond werken

Bij steeds meer bedrijven en organisaties moet gezond en veilig werken een pre worden. Werkgevers moeten het werk tegenwoordig anders gaan organiseren en de medewerkers anders gaan sturen om meer gemotiveerde werknemers te krijgen met minder verzuim.

Investeren in de werknemers betekent verlagen van het verzuim, en verhoogt motivatie en productiviteit.

 Bekende valkuilen die wij allemaal kennen binnen onze bedrijven zijn bijvoorbeeld gedemotiveerde werknemers, werknemers die gaan verzuimen en disfunctioneren, onergonomische werkomstandigheden, drugs en alcohol op de werkplek, schuldproblemen, conflict tussen collega’s een te hoog ziekteverzuim kunnen leiden tot een ongezonde werkdruk, rugklachten, RSI, corruptie en onderlinge irritaties.

Daarom is het belangrijk dat werkgevers en werknemers goed geïnformeerd en begeleidt worden door een deskundige.

Waar moet je als werkgever aan denken?

  • Zorgen voor een goede en veilige werkomstandigheden
  • Zorgen voor een goed ziekteverzuimbeleid
  • Goede afspraken maken over werk en verwachtingen door middel van vastleggen (beleid) en regelmatig blijven toetsen of medewerkers zich eraan houden
  • De werkgevers moeten voorkomen dat hun werknemers gezondheidsklachten krijgen
  • Besteed meer aandacht aan preventie
  • Blijft risico’s inventariseren
  • Blijft trainingen verzorgen
  • Meer aandacht voor competenties en persoonskenmerken van medewerkers
  • Maak arbeidsomstandigheden en gezondheid tot een vast punt in (functionering) gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers
  • Houdt regelmatig medewerkers tevredenheidonderzoeken.

Investeren in arbeidsomstandigheden loont

Wil je meer weten over veilig en gezond werken, neemt gerust contact op met;

Optima Curaçao BV

De heer Arthur Nivillac, MSC
Arboadviesbureau en Arbo opleidingen

www.optimacuracao.com
optimacuracao@gmail.com
Facebook page
KvK nummer: 122381

Share This